சிவகங்கை மாவட்டத்தில் பாண்டியர் கால கல்வெட்டுகள் கிடைத்துள்ளன

சிவகங்கை மாவட்டத்தில் உள்ள வேலங்குடி கிராமத்தில் உள்ள விஷ்ணு கோயிலில் 9 ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியைச் சேர்ந்த தமிழ் மற்றும் வட்டெழுத்து கல்வெட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன.

“தமிழ்க் கல்வெட்டுகள் முற்காலப் பாண்டியர் காலத்தைச் சேர்ந்தவை. அது 9ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதியாகவோ அல்லது 10ஆம் நூற்றாண்டின் தொடக்கமாகவோ இருக்கலாம். தமிழ் வார்த்தைகள் ஆழமாக பொறிக்கப்பட்டுள்ளன” என்று கல்வெட்டுகளைக் கண்டறிந்த தொல்லியல் துறையின் ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர் .

தமிழ் கல்வெட்டுகளின் ஆரம்பம் முழுமையடையவில்லை, ஏனெனில் அவை எழுதப்பட்ட கிரானைட் பலகை கோயிலின் தரையில் செப்பனிடுவதற்காக உடைக்கப்பட்டுள்ளது. ‘பூங்குன்ற நாட்டு பூங்குன்றத்து காத்தான்பள்ளி ஐவர்’ பற்றி கல்வெட்டு பேசுகிறது.

“காத்தான்பள்ளி ஜெயின் பள்ளியாக இருக்கலாம். அக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த தென்னவன் சாந்தன் என்ற ஒருவர் ‘அவி கிணறு’ செய்ததாக கல்வெட்டுகள் கூறுகின்றன. ‘அவி’ என்பது கடவுளுக்கு வழங்கப்படும் உணவு. ஜெயின் பள்ளியின் சமையலறைக்கு தண்ணீர் வழங்குவதற்காக ஒரு கிணறு தோண்டப்பட்டது,” என்று ஆராய்ச்சி அறிஞர்கள் கூறுகின்றனர் .

16 வரிகள் கொண்ட வட்டெழுத்துக் கல்வெட்டுகள், ஸ்ரீ வள்ளுவன் குன்றகிழவனான அனுக்கன் செய்த தீபம் மற்றும் ஆடு தானம் பற்றி விளக்குகின்றன. ஆடுகளின் பாலில் இருந்து கிடைக்கும் நெய் தீபம் ஏற்றுவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட்டது. மேய்ப்பர்கள் உள்ளூர் தலைவரை சந்தித்து பங்களிப்பை ஒப்படைத்ததாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *