இந்த தடுப்பூசி மையங்களில் பயணிகள் மற்றும் வேலை செய்யும் தொழில் வல்லுநர்கள் நாளின் எந்த நேரத்திலும் தடுப்பூசி மருந்துகளைப் பெற உதவும் என்று சுகாதார அமைச்சர் கூறினார். தமிழக அரசு மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 55 அரசு மருத்துவமனைகளில் 24 × 7 தடுப்பூசி மையங்களை தொடங்கியுள்ளது. சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் திங்கள்கிழமை இந்த முயற்சியை அரசு ஓமந்துரார் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் தொடங்கி வைத்தார்.Continue Reading